Despre Noi

Compania noastră a fost înființată în 2005 și este o firmă cu  proprietate și profil 100% maghiar. Produsele noastre sunt fabricate din materii prime de calitate controlată, fără conservanți, aditivi și coloranți. Mai mult de jumătate din produsele noastre sunt suplimente alimentare complexe,  produse alimentare sau cosmetice preparate după o rețetă unică, în care anumite ingrediente au fost selectate pentru sănătatea corpului nostru bazat pe descrieri și experiențe  ancestrale în medicina tradițională. Produsele noastre sunt realizate la un standard înalt, în conformitate cu cerințele oficiale și legale.

Contact

Informații utile

Compania  noastră  se  află  în  relaţii  contractuale  cu  toate  Casele  judeţene  de  Asigurări  de  Sănătate,  precum  şi  cu  Casa  de  Asigurări  de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, dispozitivele medicale, care fac obiectul contractelor încheiate cu CAS,  putând fi decontate total sau parţial.

Actele necesare pentru procurarea dispozitivelor medicale prin Casele Județene de Asigurări de Sănătate:

1. Recomandare medicală/Prescripție de la medicul specialist (anexa 39D)* valabil 30 de zile de la eliberare

2. Copie buletin (C.I.) sau certificat de naștere (în cazul copiilor până la 14 ani)

3. Copie buletin (C.I.) persoanei care depune actele la CAS in caz în care este membru al familiei părinte, soț/soție, fiu/fiică

4. Dovada calității de asigurat

– Adeverință de la locul de muncă (în cazul angajaților)

– Cupon de pensie luna precedentă sau în curs

– Adeverință de asigurat de plată a asigurărilor sociale emisă de CAS

– Adeverință de școlarizare

– Copie dupa certificatul de căsătorie și copie după buletinul asiguratului (în cazul coasiguraților)

5. Certificat de handicap copie (daca este cazul)

6. Procură notarială în caz de împuternicit, în caz de reprezentant legal al copilului sentința judecătorească pentru numirea tutorelui copilului minor, sentința judecătorească pentru numirea curatorului

7. Cerere si declarație** (formular tipizat CAS)

* Prescripţia medicală se eliberează în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, un exemplar însoţeşte cererea şi se depune la casa de asigurări de sănătate şi un exemplar rămâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberată de casa de asigurări de sănătate MODEL PRESCRIPTIE/RECOMANDARE MEDICALA

**Cererile diferă la fiecare CJAS acestea se pot descărca de pe situl fiecărei CJAS din secțiunea Furnizori servicii medicale/ Dispozitive medicale/ Formulare utile  CERERE CAS BIHOR

Contacte CJAS

CAS AOPSNAJ

 

Linkuri utile

Casa Națională de Sănătate

ANMDM – Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Ordin Norme metodologice Contract Cadru

X
Top